INTEGRITETSPOLICY

Behandling av personuppgifter                       

För Lorensbergskliniken är personlig integritet viktigt. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas.

Personuppgiftsansvarig

För de behandlingar av personuppgifter som sker inom Lorensbergsklinikens verksamhet är Lorensbergskliniken personuppgiftsansvarig.

Lorensbergskliniken AB
Org.nr 559239-6633
Fredsgatan 3
411 07 GÖTEBORG

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?

Vi behandlar i huvudsak ditt namn, adress och e-postadress, det vill säga de uppgifter du lämnar när du genomför ett köp, så att vi kan genomföra din beställning. 

Personuppgiftsbiträden

I en del situationer är det nödvändigt för oss att anlita andra parter, till exempel leverantörer av betalningssystem. De är då personuppgiftsbiträden till oss. När personuppgiftsbiträden anlitas, är det bara för de ändamål som är förenliga med vår affärsverksamhet.

Aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga

Vi delar även dina personuppgifter med vissa andra aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga, till exempel myndigheter såsom Skatteverket. Detta sker om vi är skyldiga att lämna ut uppgifter med stöd av lag eller myndighetsbeslut. När dina personuppgifter delas med en aktör som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller den organisationens integritetspolicy och hantering av personuppgifter.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter tills du själv tar bort dem via Mina sidor.

Vad är dina rättigheter som registrerad?

Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Du har rätt till att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall radering.

Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter kontakta oss på info@lorensbergskliniken.se